Voorlezen is leesbevordering

Voorlezen is gemakkelijke leesbevordering. Plezier voor kinderen én leerkracht. Samen verhalen beleven zodat je je kunt inleven in een ander. Voorlezen helpt kinderen bovendien bij het taal- en leesonderwijs, omdat boekentaal veel rijker is dan gesproken taal.

Toen ik voor de klas stond las ik mijn groep zeven dagelijks voor. Zo las ik eens Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman, ze hingen aan mijn lippen. We kregen een idee van de donkere middeleeuwen. Over rangen en standen, de macht van de kerk. Over zware omstandigheden en de gebrekkige medische kennis waardoor een roodvonkepidemie vele slachtoffers maakte. Ook aardrijkskunde kwam voorbij. De Kinderkruistocht ging over de toen bijna onneembare Alpen heen. Dus snapten we opeens hoe dat zit met bergen, het landschap en het weer. 

Cliffhanger

De kinderen zaten midden in het verhaal, ademloos te luisteren, toen het hoofdstuk met een bloedstollende cliffhanger eindigde. Ik sloeg het boek dicht: ‘Morgen verder!’ We moesten aan de rekenles. Dat had ik gedacht. Rumoer en opstand in de klas. Ik kon toch niet nú stoppen met voorlezen? Na enige discussie was ik overstag: ‘Oké, nog één hoofdstuk dan.’ Dat was samen genieten, in de cocon van onze klas met ons gezamenlijke geheim dat we de rekenles oversloegen.

Andere sfeer

Het jaar erop, een nieuwe groep zeven, verheugde ik me opnieuw op Kruistocht in spijkerbroek. Het liep anders. Andere groep, andere sfeer. Na drie hoofdstukken hield ik het voor gezien, te veel kinderen haakten af. Ik zette het boek op de kast, voor wie het uit zou willen lezen. Enkele kinderen deden dat. We begonnen samen aan Meester Jaap. En daar was weer dat gevoel van saamhorigheid. We hebben met elkaar gegierd van de lach om die lieve, leuke, grappige, dwaze en fantastische meester Jaap. Op tijd stoppen en weer iets anders aanbieden. Dat is ook leesbevordering!


Leesmonitor over het belang van voorlezen

https://www.leesmonitor.nu/nl/voorlezen?_ga=2.27180925.1974096563.1611571289-2105839066.1611571289

Lezen in het nieuws

Liselotte Dessauvagie

Lezen is veel in het nieuws de laatste tijd. De PISA-cijfers liegen er dan ook niet om: Nederlandse jongeren zijn niet alleen steeds minder vaardig in lezen, ze vinden het ook niet leuk. Arjen Lubach maakte er een uitgebreid filmpje over in zijn programma Zondag met Lubach..

Interview met Bobba (de Gorgels)

Govrien Oldenburger

Bobba heeft een belangrijke taak: Melle beschermen. Elke nacht houdt hij valse Brutelaars op afstand, terwijl Melle slaapt. Wat vindt hij van zijn werk? Lequ! mocht de dappere Waakgorgel wat vragen stellen..