Snelle werkvormen

Natuurlijk wil je meteen met alle mooie teksten en boeken aan de slag! Dat is helemaal niet moeilijk, er zijn veel snelle en makkelijke werkvormen waarmee je boeken onder de aandacht van de kinderen brengt. Wat dacht je van deze super leuke activiteiten:

Boekensushi

Maak een kring en geef ieder kind een boek, bijvoorbeeld de nieuwste titels in de schoolbibliotheek, of het boek dat ze aan het lezen zijn. Leg uit: ze hebben straks twee minuten om het boek te bekijken, voorkant, achterkant, doorbladeren, plaatjes bekijken. Op jouw teken gaan ze dat doen. Na twee minutenstoppen en de boeken een plek naar links doorgeven, weer twee minuten snuffelen. Nog eenmaal doorgeven. Dan hebben ze drie boeken bekeken. Bespreek kort na: wie ontdekte iets dat hij/zij graag zou willen lezen? Heb je iets gezien om een klasgenoot aan te raden?

Boekendans

Lekker (nieuwe) boeken bekijken, kan ook op muziek met beweging. Zet de stoelen in een kring en leg op iedere stoel een boek. Zet een gezellig muziekje op. De kinderen bewegen vrij door het lokaal.Als de muziek stopt, ga je zitten op de dichtstbijzijnde stoel, wees gerust: er zijn evenveel stoelen en boeken als kinderen natuurlijk. Bekijk enkele minuten het boek op je stoel, blader het door, lees een stukje. Als de muziek weer begint, leg je het boek terug op de stoel en bewegen maar weer. Herhalen naar believen en kort nabespreken; wie heeft een mooi boek gevonden?

Boekenwurm

Laat kinderen op een rond vouwblaadje de titel van een boek schrijven dat ze mooi vonden en graag aan een ander aan willen raden. Laat ze er eventueel iets bij tekenen. Plak de diverse ronde vouwblaadjes achter elkaar en zie daar: een echte boekenwurm van jouw klas! Je kunt natuurlijk ook ieder kind gaandeweg het schooljaar zijn of haar eigen boekenwurm laten maken.

Zie ook: pro.debibliotheekopschool.nl/dam/ lezen/20171020-werkvormenvoordeboekenkring.pdf

Exclusief: interview met Bob Popcorn!

Govrien Oldenburger

‘Ik voel me altijd goed, totdat ik me ineens niet goed voel’ Hoe is het om een levende maiskorrel te zijn? En om altijd honger te hebben? Er is er maar één die daar antwoord op kan geven. En dat is Bob Popcorn! Het was niet makkelijk om hem te interviewen, maar we hebben ons best gedaan. ‘Wat zijn dit voor vragen?’.

De diepte in met Ole uit Het Pungelhuis

Govrien Oldenburger

‘Ik mocht niet in het verleden peuren’ Ole dacht dat hij geen opa had. Tot die overleed. En toen moest Ole ook nog eens in zijn huis gaan wonen! Een groot, oud huis in de bossen bij de grens met België. Daar ontdekt hij waarom z’n vader nooit over het verleden wilde praten. Hoe was dat voor Ole? We vroegen het hem zelf..