Poëzie

Gedichten zijn eigenlijk korte verhalen, verdichte taal, waarin de vorm ertoe doet. Over de taal is nagedacht. Poëzie kan verwonderen, verbazen, prikkelen, uitlokken, herkennen, geruststellen, wakker schudden en op z’n kop zetten. Mooi toch, wat taal kan doen?

Kinderen spelen graag met taal. Al van kleins af aan leren ze spelenderwijs als vanzelf versjes en liedjes uit hun hoofd. Rijmwoorden helpen met onthouden, maar het gedicht hoeft niet te rijmen.  

Sommige dichtvormen kennen vaste regels. Leuk om daar eens mee aan de slag te gaan. Met het elfje bijvoorbeeld; een gedicht dat uit precies elf woorden bestaat:  

 

Kijk  

Elke regel  

Een vast aantal  

Woorden op een rij  

Elfje!  

 

Bij een haiku bestaat de vorm uit een aantal lettergrepen, vijf om zeven om vijf:  

 

Een haiku bestaat  

uit drie zinnen bij elkaar  

lettergrepen vast  

 

Een rondeel is weer langer en kent een vast rijmschema en veel herhalingen. Je kunt het als een liedje opbouwen. Onderzoek ze eens met de kinderen. Of verzin je eigen vorm: dichten staat je vrij!  

 

Uitgelicht in lequ 2

Lequ Mascotte

Ook in de tweede editie van Lequ weer een prachtige selectie met heerlijke boeken..

Interview met Bobba (de Gorgels)

Govrien Oldenburger

Bobba heeft een belangrijke taak: Melle beschermen. Elke nacht houdt hij valse Brutelaars op afstand, terwijl Melle slaapt. Wat vindt hij van zijn werk? Lequ! mocht de dappere Waakgorgel wat vragen stellen..