De Boekenkring

Op de vraag wie iets heeft voor de komende boekenkring, schieten meerdere vingers de lucht in. Binnen een paar tellen heb je een lijstje klaar; een paar groepjes kinderen gaan iets voorbereiden tijdens zelfstandig werken en zelf ga je ook iets doen.

De boekenkring is een verbindende werkvorm binnen leesbevordering; boekpromotie wordt gekoppeld aan leesmotivatie en aan leesvaardigheid. Het werkt simpel.  

In een kring worden diverse soorten boeken kort besproken en gepromoot. De boekenkring is bedoeld om diverse boeken onder de aandacht te brengen en leeservaringen uit te wisselen. Het is dus iets anders dan een lange boekpresentatie van één kind.  

Variatie 

Een gevarieerd programma zorgt ervoor dat de boekenkring aantrekkelijk wordt; het helpt bij nieuwe boekkeuzes voor kinderen. In de bovenbouw kunnen de kinderen zelfstandig werkvormen voorbereiden voor de boekenkring. In de onderbouw zal de leerkracht de werkvormen waarschijnlijk meer begeleiden.  

Weesboek 

Werkvormen kunnen van alles zijn; een gedicht declameren, een tablaux vivant laten zien bij een prentenboek, een plaat uit een informatief boek bespreken, een mop vertellen, een stukje theaterlezen, een weesboek (dat nooit wordt uitgeleend omdat men niet weet dat het mooi is) promoten, een toneelstukje spelen van een scene uit een boek, een quiz of wist-je-datjes presenteren, een kort verhaal bij een zoekboek vertellen. Kinderen hebben zelf meestal ideeën genoeg!   

Kort en krachtig 

Elke boekensoort kan in de boekenkring centraal komen te staan in een korte presentatie of activiteit. De leerkracht regelt bijvoorbeeld het kiezen van een nieuw voorleesboek. De kinderen kunnen, alleen of in groepjes, de andere onderdelen verzorgen. Elk onderdeel is kort en krachtig, een minuut of vijf. Een boekenkring duurt in totaal ongeveer een half uur per keer en kan eens per drie à vier weken ingezet worden, bijvoorbeeld tijdens de leesles. Wie wil iets doen voor de volgende boekenkring?  

Lees Kwestie van Lezen 2 – Praten over boeken  

https://www.lezen.nl/sites/default/files/kwestievanlezen2_def.pdf  

 

Bekijk de instructiefilm over de Boekenkring 

https://youtu.be/0UjuKYiZJgE   

 

Bergen en zeewind

Liselotte Dessauvagie

Doe je ogen dicht. Luister goed..

De doorgaande leeslijn

Liselotte Dessauvagie

Stichting Lezen bracht in juni 2020 De Doorgaande Leeslijn uit. Een document waarin de leesontwikkeling van 0 tot 20 jaar beschreven wordt en vooral: wat er voor nodig is om deze ontwikkeling te stimuleren. Want hoe fijn zou het zijn als kinderen niet alleen vaardige, maar ook gemotiveerde lezers worden?.